COUNTRY OF ORIGIN

African Djun Djun Drums

Djun Djuns Drums
Authentic Djun Djun drums, Hand Crafted in Ghana and Senegal - professional quality.

AKA - dundun or dun dun
1
Djun Djun Drums